Финансиране по Проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На 21.03.2022г. ИНТЕРКАРС.БГ ЕООД подписа Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.089-2619-C01, с което стартира изпълнението на Проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“...

Финансиране по Процедура BG-000695388-2021-01-0520

На 14.02.2022 г. със Заповед №Т-РД-08-69/14.02.2022г. беше одобрено заявление №: BG- 000695388-2021-01-0520 на ИНТЕРКАРС.БГ ЕООД за предоставяне на безвъзмездни средства, по Процедура BG-000695388-2021-01-0520 Схема за предоставяне от държавата на безвъзмездни...

Финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

На 06.08.2021 г. със заповед на Изпълнителния директор на НАП беше одобрено заявление на ИНТЕРКАРС.БГ ЕООД за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.101-0328, по Процедура BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични...
Финансиране по оперативна програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Финансиране по оперативна програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

На 08.04.2021 г. със заповед на Изпълнителния директор на НАП беше одобрено заявление на ИНТЕРКАРС БГ ЕООД за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.097-4202, по Процедура BG16RFOP002-2.097-„Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на...
Финансиране по оперативна програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

На 19.03.2021 г. със заповед на Изпълнителния директор на НАП беше одобрено заявление на ИНТЕРКАРС БГ ЕООД за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.095-0284, по Процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични...