Финансиране по Проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Финансиране по Проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На 21.03.2022г. ИНТЕРКАРС.БГ ЕООД подписа Договор за предоставяне на БФП №BG16RFOP002-2.089-2619-C01, с което стартира изпълнението на Проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура № BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Управляващ орган е Министерство на икономиката, ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

Общата стойност на проекта е 50 000 лв.
Размер на БФП: 100%, от които 42 500лв. европейско финансиране и 7 500 лв. национално съфинансиране.
Продължителност на проекта: 3 месеца.

Общата цел на проекта е насочена към осигуряване на оперативен капитал за ИНТЕРКАРС.БГ ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Финансиране по Процедура BG-000695388-2021-01-0520

Финансиране по Процедура BG-000695388-2021-01-0520

На 14.02.2022 г. със Заповед №Т-РД-08-69/14.02.2022г. беше одобрено заявление №: BG-000695388-2021-01-0520 на ИНТЕРКАРС.БГ ЕООД за предоставяне на безвъзмездни средства, по Процедура BG-000695388-2021-01-0520 Схема за предоставяне от държавата на безвъзмездни
средства на автобусните превозвачи, които притежават лиценз за превоз на пътници.

Общата стойност на финансирането е: 84 720.00 лв
Продължителност на изпълнението: 3 месеца.

Общата цел на заявлението/проекта е насочена за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID – 19, които се използват за да се противодейства на недостига на ликвидност.

Финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

На 06.08.2021 г. със заповед на Изпълнителния директор на НАП беше одобрено заявление на ИНТЕРКАРС.БГ ЕООД за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.101-0328, по Процедура BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“

Общата стойност на финансирането е 7647,6лв. от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Продължителност на изпълнението: 3 месеца.

Общата цел на заявлението/проекта е насочена към Осигуряване на оборотен капитал за ИНТЕРКАРС.БГ ЕООД, за преодоляване на икономическите последствия.

Финансиране по оперативна програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Финансиране по оперативна програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

На 08.04.2021 г. със заповед на Изпълнителния директор на НАП беше одобрено заявление на ИНТЕРКАРС БГ ЕООД за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.097-4202, по Процедура BG16RFOP002-2.097-„Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

Общата стойност на финансирането е 11 900,76 лв. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Продължителност на изпълнението: 3 месеца.

Общата цел на заявлението/проекта е насочена към осигуряване на Подкрепа чрез оборотен капитал за ИНТЕРКАРС БГ ЕООД, за справяне с последиците от временните противоепидемични мерки.

Финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

На 19.03.2021 г. със заповед на Изпълнителния директор на НАП беше одобрено заявление на ИНТЕРКАРС БГ ЕООД за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.095-0284, по Процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, Общата стойност на финансирането е 19 624,70 лв. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.

Продължителност на изпълнението: 3 месеца.

Общата цел на заявлението/проекта е насочена към осигуряване на Подкрепа чрез оборотен капитал за ИНТЕРКАРС БГ ЕООД, за справяне с последиците от временните противоепидемични мерки.

Финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

На 15.12.2020г. „ИНТЕРКАРС БГ“ ООД подписа Договор за предоставяне на БФП №BG16RFO002-2.091-10165-C01, с което стартира изпълнението на Проект „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура №BG16RFO002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическит последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Управляващ орган Министерство на икономиката.

Общата стойност на проекта е 85 174 лв.
Размер на БФП: 100%, от които 72 397,90 лв. европейско финансиране и 12 776,10лв. национално съфинансиране.
Продължителност на проекта: 6 месеца

Общата цел на проекта е насочена към осигуряване на оперативен капитал за „ИНТЕРКАРС БГ“ ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.