Финансиране по Процедура BG-000695388-2021-01-0520

На 14.02.2022 г. със Заповед №Т-РД-08-69/14.02.2022г. беше одобрено заявление №: BG-000695388-2021-01-0520 на ИНТЕРКАРС.БГ ЕООД за предоставяне на безвъзмездни средства, по Процедура BG-000695388-2021-01-0520 Схема за предоставяне от държавата на безвъзмездни
средства на автобусните превозвачи, които притежават лиценз за превоз на пътници.

Общата стойност на финансирането е: 84 720.00 лв
Продължителност на изпълнението: 3 месеца.

Общата цел на заявлението/проекта е насочена за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID – 19, които се използват за да се противодейства на недостига на ликвидност.