Финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

На 15.12.2020г. „ИНТЕРКАРС БГ“ ООД подписа Договор за предоставяне на БФП №BG16RFO002-2.091-10165-C01, с което стартира изпълнението на Проект „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура №BG16RFO002-2.091 „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическит последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Управляващ орган Министерство на икономиката.

Общата стойност на проекта е 85 174 лв.
Размер на БФП: 100%, от които 72 397,90 лв. европейско финансиране и 12 776,10лв. национално съфинансиране.
Продължителност на проекта: 6 месеца

Общата цел на проекта е насочена към осигуряване на оперативен капитал за „ИНТЕРКАРС БГ“ ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.